اپلیکیشن رانندگان


برای دریافت اپلیکشن


ابتدا آن را دانلود کنید

Google Play Icon
Smartphone

مشاهده اعلام بارهای موجود

Icon-2

دریافت بارنامه الکترونیکی


Icon-3

برنامه ریزی سفر


Icon-3

پشتیبانی 24 ساعته


Icon-3

پرداخت سریع کرایه بار

اپلیکیشن رانندگانsmartphone-1

سالن اعلام بار و نوبت دهی مجازی ایرانبار


شلوغ بودن سالن های اعلام بار فیزیکی ، لزوم حضور فیزیکی رانندگان درسالن اعلام بار یا مبادی بارگیری ، وجود روابط و شبکه های خارج از فرآیند اعلام بار ، فساد سازمان یافته برای بردن بار بهتر و زودتر، توزیع بار از طریق واسطه ها همگی از جمله عواملی هستند که دریافت بار را مبهم کرده و سبب ایجاد نارضایتی در رانندگان می گردد. از این رو در ایرانبار سالن اعلام بار و نوبت دهی مجازی را به جهت شفاف سازی و برقراری عدالت توزیع بار میان رانندگان ایجاد کردیم.
رانندگان می توانند با استفاده از اپلیکیشن ایرانبار از سراسر کشور از سالن مورد نظر نوبت گرفته و از میان بارهای موجود در سالن اعلام بار مجازی، بار مناسب خود را اولویت بندی کرده و سپس سیستم بصورت هوشمند با در نظر گرفتن نوبت و اولویت انتخابی تمامی رانندگان، بار مناسب را به هر راننده تخصیص می دهد. اساس سامانه نوبت گیری مجازی ایرانبار، عدم دخالت عامل انسانی در تخصیص نوبت می باشد.

smartphone-1

کیف پول هوشمند ایرانبار

ما در زمینه پرداخت کرایه ، پلتفرمی مهیا کرده ایم که فضای کسب و کار را برای همه ذینفعان شامل شرکت های حمل و نقل و رانندگان بهبود می بخشد . از طریق شرکتهای فناوری مالی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (Fin-Tech) " سرویس ارزشمندی را پیاده سازی کردیم " که راننده پس از تخلیه بار در مقصد، کرایه خود را از طریق کیف پول مجازی متصل به نرم افزار صدور بارنامه و پس از محاسبه توسط سیستم دریافت می نماید.